Digital Strateji Nedir?

Günümüzde çok hızlı bir şekilde gelişim gösteren Dijital Dünya, çeşitli şirketlerin ticari faaliyetlerini dijital alanlara ağırlık vermesini arttırmıştır. Firmaların sürekli bir yarış içinde olduğu bu dünyada üst sıralara geçmek ve piyasada güçlü bir isim haline gelebilmek için şirketlerin en doğru dijital stratejiyi oluşturmaları gerekir.

Belirlenen amaca doğru giden yolda en doğru yolu oluşturan stratejinin, hitap ettiği kitleye göre düzenlenmesi gerekir. Bir fikrin, bir ürünün veya hizmetin pazarlanması ne kadar zor olduğu da unutulmamalıdır. Bunun en doğru ve kolay gerçekleştirilebilmesi için de digital medyanın en doğru şekilde kullanılması gerekir. Doğru stratejiler ise;

Etkili, Hızlı, Düşük Maliyetli olmasıdır.

İzlediğimiz yolun hedef kitleye en doğru biçimde yansıtmak hayati öneme sahiptir ve stratejimizin verimliliğini arttırır. Öte yandan diğer firmalarla rekabet içinde olunduğundan dolayı zaman çok önemlidir. Belirlediğimiz kitleye en doğru, en hızlı ve maliyeti olabildiğince minimumda tutmak gerekir. Böylece firmaların sağlam bir marka olması için optimum düzeyde yol oluşturulmuş olur.

Digital Strateji Nasıl Oluşturulur?

Dijital alanda etkili bir pazarlama ve doğru metotlar ile optimum dijital strateji oluşturulmalıdır. İlerleyen zamanlarda yapılması gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir;

 • Yeni projelerle aktif olunması
 • Belirlenen periyotlarda denetim
 • Belirlenen kitleye ulaşım yollarının belirlenmesi ve bunların çeşitlendirilmesi
 • Devamlılık konusu ile ilgili araştırmalar yapılarak gereken faaliyetler düzenlenmeli

Digital  Strateji ile Digital Pazarlama Kampanyası Arasındaki Fark Nedir ?

Dijital strateji ve digital pazarlama günümüzde çok karıştırılan kavramlardan birkaçıdır. Hâlbuki bu kavramlar arasında çok ciddi farklılıklar vardır. Bir firmanın hedefine ulaşması için digital ortamda takip ettiği yolun tamamı olan dijital stratejinin uygulama sürecinde gerçeklen işlemlerin her biri aslında dijital pazarlama kampanyasıdır. Yani izlenen stratejinin içerisinde birçok pazarlama kampanyası bulunur.

Doğrudan eylem olarak da tarif edilen dijital pazarlama kampanyasına örnek verecek olursak;

Firmanın İnstagram hesabından en nitelikli içeriklerin paylaşılması ile dijital pazarlama kampanyası devam ettirilir. Belirli bir strateji ile devam ettirilen bu kampanya ise şu şekilde oluşturulur;

 • En başta hedef kitle belirlenir.
 • Belirlenen hedef kitle ile erişim ihtiyacı duyulan dijital pazarlama aracına karar verilir.
 • Mevcut olan dijital parlama kanalları tespit edilir, değerlendirilir.
 • Mevcut medya denetlenir.
 • Kazanılacak medya planlanır
 • Ödeme yapılan medya denetlenir.
 • Bütün medyalar bir araya getirilir.

Digital Pazarlama Stratejisi

Hızla gelişen internet sayesinde reklamcılık, günümüzde digital ve fiziksel medyanın birlikte yürütüldüğü karma bir prototip haline gelmiştir. Bunun üzerine sayısız firma artık dijital pazarlama etkinlikleri kullanmaktadır ve /veya kullanma ihtiyacı oluşmaktadır.

Dijital pazarlama harcamaları günden güne büyümekte ve bu alanı kullanan firma sayısı bir haliyle artmaktadır. Günümüzde artık her firma ya da girişimci kendi reklamlarını kendileri yayınlayabilir hale gelmiştir. 2016 yılında, kürsel reklam harcamaları 450-470 milyar Euro’ya ulaşırken, televizyon reklamcılığı ve çevrim içi reklamcılık en büyük iki klasmanı oluşturmaktadır. Bununla beraber, çevrim içi reklamcılık son 10 yılda çok fazla değer kazanmış ve 2020 yılına kadar bütün reklam harcamalarının yarısından fazlasını oluşturacağı tahmin edilmektedir. Çevrimiçi harcamaları, çevrimiçi seri ilanlar, video, ücretli arama ve görüntülü reklam olarak 4 ana başlıkla toparlayabiliriz. Şunu da söylemek gerekirse mobil cihazların ve uygulamaların, sosyal medyanın ve IoT cihazlarının, ilerleyen zamanlarda reklamcılık kampanyalarında çok önemli bir biçimde kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Dijital pazarlamanın üzerinde yapılan araştırmalar günümüzün en önemli reklam çalışması olduğunu ortaya koymaktadır. Buna dayanarak doğru dijital pazarlama stratejisi nasıl olmalıdır? Sorusu ortaya çıkıyor.

Digital Pazarlama Teknikleri

Dijital pazarlamada içerik pazarlama aslında markanız için bir hikaye anlatımıdır. Anlamı açık mesaj içeren her şey olabilir. Dikkat çekici resimler, haberler vb. Etkili bir hikaye iyi bir içerik barındırırken, özgün olmalıdır. İçerik pazarlama birebir temasınız bulunmayan çeşitli tüketici grupları için hikayenizi veya mesajınız için daha fazla topluluklara ulaşabilmenizi sağlar. İçerik ne kadar güçlü olursa olsun, sık görülme geçmiyorsa etkili olmayacaktır.

Digital Pazarlama Stratejisi Önemi

Dijital pazarlamada en önemli konu, yapılan reklam maliyetlerinin düşürülmesi ve çevrimiçi-çevrimdışı reklam faaliyetlerinin en üst düzeye taşınmasıdır. Bu nedenle, offline ve online kanalların entegrasyonun çoğaltılması gerekir.

Dijital pazarlama stratejinizi yaparken üstünde durmanız gereken en önemli husus ise; hedef kitlenizin alışveriş alışkanlıkları, markanız ile ilgili etkileşimleri ve fikirleri, gereksinim ve ilgi alanları ile ilgili bilgi elde etmek ve elde ettiğiniz bilgileri aktif bir şekilde kullanmaktır. Dijital pazarlama faaliyetlerinde başarılı olabilmek için elinizde ki bilgiyi dönüşümlerinizi çoğaltmak için faydalanabilirsiniz. Bu çalışmayı yapabilmeniz için ise dönüşümleri çoğaltmayı  amaçlayan pazarlama ve satış süreçlerini birleştirme amacını benimseyerek çok kanallı  alıcı deneyimlerini idare etmeniz gerekmektedir. Her çevrimiçi etkileşim, çeşitli kanallarla ilişki içinde kesintisiz bir müsteri deneyim oluşturmaktadır. Öncelikle verilerinizi gruplandırmalısınız;

 • Sayısal yönden kullanılabilecek veriler (site trafik, dönüşüm sayıları vb.)
 • Matematiksel açıdan önemli olmayan tanımlayıcı veriler (müşteri yorumları vb.)

Bu bilgileri elde etmek için müşteri hareketlerinden en iyi yararlanacak yeni dijital pazarlama stratejileri geliştirilmelidir. Bu yöntem sayesinde müşterilerin davranışlarını çözümleyebilir ve onlara nerede, nasıl ve ne zaman etkileşim sağlanacağı gibi kritik önem arz eden çözümlemeler dijital pazarlama stratejisinde kullanılabilir. Yeni ve değerli alıcılara doğru geniş bilgi birikiminin olması, daha fazla satış sonuçlarının belirlenmesinde ciddi bir önem taşır.

Başarılı bir digital pazarlama stratejisi olan verileri önemli bir şekilde kullanma yetisine sahip olmalıdır. Başarılı bir dijital pazarlama stratejisinin temellinde doğru veri analizi vardır. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar başarılı bir dijital pazarlama stratejisi uygulandığında, dönüşümün %85-%90 civarında arttığını göstermiştir. Bu başarılara ulaşmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

 • Veri elde oluşturma faaliyetleri düzenli olmalı ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı satış ve reklam işlerindeki istatistikleri içermelidir.
 • Analizler birden çok boyutu [satın alma davranışları, demografik bilgiler (nüfus bilimsel), kişisel ilgi alanları, rakip analizi, sosyal medya davranışları vb.) birleştirerek gerçekleştirmelidir.
 • Dönüşümle sonuçlanmayan satış basmakları analizlerde kullanılmalıdır. Çünkü satış aşamasındaki problemleri minimuma indirgenmesi sağlayacaktır
 • Analiz sonuçları, en uygun satış durumlarını meydana getirmeli ve kalite seviyenizi arttırmalıdır.

Yüksek dönüşüm oranları yaratmak istiyorsanız veri analizlerinizi ve piyasa araştırmalarınızı ileri düzeylere taşımanız gerekiyor. Bu düzeye ulaşmak için dijital pazarlama stratejisi planlarken aşağıdakilere dikkat etmelisiniz;

 • Çevrimdışı \ çevrimiçi müşteri ve satış verilerinin uyumu (veri toplama)
 • İstatistik bilgisi ve veri yorumlayabilme (analiz-veri okuma)
 • Dijital araçları kullanma becerisi
 • Ekonomi, özelinde pazarlama bilgisi
 • Kampanya ve pazarlama stratejisi üretme (ölçülebilir, hedefe uygun vb.)

Bütün bu çalışmalar güçlü bir dijital pazarlama stratejisi oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Bu çalışmalar sonucunda nasıl reklam yapmanız gerektiğini, reklamın kimlere ne zaman gösterileceği, reklamların hangi alanlarda yayınlanacağı ve sonuçta ne kadar harcama yapmanız gerektiği gibi birçok sorunun cevabını kapsayacak ölçülebilir ve sizi iyi başarılara taşıyacak bir dijital pazarlama stratejisi oluşturabilirsiniz.